داستان بسته شدن حساب مشتریان ایرانی در بانکهای اروپایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان بسته شدن حساب مشتریان ایرانی در بانک‌های اروپایی

داستان بسته شدن حساب مشتریان ایرانی در بانکهای اروپایی چیز تازه ای نیست. آنچه اخیرا فرق کرده اینست که ایرانیان بیشتری از بانکها شکایت می کنند و تعداد زیادی شان موفق می شوند خسارت بگیرند. از جمله یک مشتری ایرانی که از بسته شدن حسابش در رویال بانک اسکاتلند شکایت کرده بود در توافق خارج از دادگاه با بانک، بالغ بر ۳۲ هزار پوند خسارت گرفت. ساعتی پیش از اما نواز رئیس شرکت حقوقی بلک استون که شکایت تعداد از ایرانیان را دنبال کرده پرسیدم آیا بعد از برجام حساب ایرانیان هنوز بسته می شود.