دوچرخه‌های اشتراکی به صنعت تولید دوچرخه در چین رونق می‌دهند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوچرخه‌های اشتراکی به صنعت تولید دوچرخه در چین رونق می‌دهند

  • 1 مهٔ 2017 - 11 اردیبهشت 1396

تا همین اواخر تولیدکنندگان دوچرخه در چین به خاطر افزایش استفاده مردم از ماشین برای بقا با مشکل روبرو بودند. اما حالا وضعیت به خاطر طرح اشتراک دوچرخه تغییر کرده. هاروی بیگز گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط