تمدید توافق کاهش تولید اوپك برای نه ماه دیگر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمدید توافق کاهش تولید اوپك برای نه ماه دیگر

کشورهای عضو اوپك تصمیم گرفته‌اند توافق کاهش تولید را نه ماه دیگر تمدید کنند. روسیه از اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت نیست اما در این توافق شرکت کرده. توافقی که شش ماه پیش بدست آمد و هدفش جلوگیری از کاهش قیمت نفت است. با وجود این، امروز قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش داشت.