دعوای دو رقیب خارجی سر بازار خدمات تلفن همراه در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دعوای دو رقیب خارجی سر بازار خدمات تلفن همراه در ایران

  • 2 ژوئن 2017 - 12 خرداد 1396

شرکت تلفن همراه ترکسل ترکیه می گوید دادگاهی در آفریقای جنوبی پذیرفته به شکایتش از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی، رسیدگی کند. تُرکسِل، رقیب اش، ام تی ان را متهم کرده که ۱۳ سال پیش با پرداخت رشوه در ایران قرارداد اپراتور دوم موبایل را از چنگ ترکسل درآورده. مناقصه این قرارداد را ترکسل برده بود ولی مجلس هفتم با تغییر شرایط، قرارداد را به ام تی ان داد. تُرکسل تقاضای ۴ میلیارد دلار خسارت کرده.