نمایشگاه فروش خودرو در ارتفاع؛ راه حلی در شهر پر تراکم سنگاپور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه فروش خودرو در ارتفاع؛ راه حلی در شهر پر تراکم سنگاپور

  • 11 ژوئن 2017 - 21 خرداد 1396

شاید بارها به شما توصیه شده باشد که برای موفقیت، باید درکارتان خلاقیت داشته باشید. گری هونگ یک دلال خودورهای دست دوم در سنگاپور بود که حالا کارهای نوآورانه اش توانسته به او در فروش خودورهای گرانقیمت و لوکس کمک کند. محمد وزیری گزارش می دهد.