نمایشگاه فروش خودرو در ارتفاع؛ راه حلی در شهر پر تراکم سنگاپور
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه فروش خودرو در ارتفاع؛ راه حلی در شهر پر تراکم سنگاپور

شاید بارها به شما توصیه شده باشد که برای موفقیت، باید درکارتان خلاقیت داشته باشید. گری هونگ یک دلال خودورهای دست دوم در سنگاپور بود که حالا کارهای نوآورانه اش توانسته به او در فروش خودورهای گرانقیمت و لوکس کمک کند. محمد وزیری گزارش می دهد.