بانک مرکزی ایران: سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بانک مرکزی ایران: سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند

بانک مرکزی ایران می‌گوید سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن نگران نباشند چون این موسسه یا مجوز می‌گیرد یا با موسسه‌ای دیگر، ادغام می‌شود. از ابتدای این هفته سپرده گذاران موسسه ثامن با تجمع در برابر بعضی شعبه‌های آن خواستار برداشت سپرده‌های خود بودند. این تجمع‌ها در بعضی موارد به زد و خورد با پلیس انجامید. امیر پایور گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط