رونمایی از یاراکارت، ترکیبی از یارانه و کارت اعتباری در شبکه بانکی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رونمایی از یاراکارت، ترکیبی از یارانه و کارت اعتباری در شبکه بانکی ایران

شبکه بانکی ایران از یک کارت اعتباری جدید رونمایی کرد. یارا کارت با اعتبار حداکثر 5 میلیون تومان به کسانی داده می شود که یارانه می گیرند و از محل یارانه نقدی آنها اقساطش بازپرداخت خواهد شد. تقریبا نه ماه پیش هم بانکهای ایران از سه کارت اعتباری دیگر رونمایی کردند که چندان مورد استقبال قرار نگرفت. یاراکارت هم با مخالفتهایی روبرو شده. امیر پایور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط