اهمیت سیاسی و اقتصادی 'توسعه فاز یازده پارس جنوبی' چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمیت سیاسی و اقتصادی 'توسعه فاز یازده پارس جنوبی' چیست؟

فردا قرار است قرارداد نهایی توسعه فاز یازده پارس جنوبی بین ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه در تهران امضا شود. در صورت امضا، این اولین قرارداد عمده نفتی بعد از رفع تحریمهای هسته ای ایران و اولین قرارداد براساس الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران است که نهایی می‌شود. ارزش این سرمایه گذاری حدود 5 میلیارد دلار برآورد شده. اما اهمیت سیاسی و اقتصادی این قرارداد چیست؟ امیر پایور گزارش می دهد

موضوعات مرتبط