دومین قرارداد فرانسه و ایران برای تولید خودرو؛ رنو سالی ۱۵۰ هزار ماشین می‌سازد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دومین قرارداد فرانسه و ایران برای تولید خودرو؛ رنو سالی ۱۵۰ هزار ماشین می‌سازد

شرکت رنو فرانسه و یک کنسرسیوم ایرانی قرارداد نهایی تولید مشترک دو مدل جدید خودرو امضا کردند. ارزش این قرارداد ۸۰۰ میلیون دلار گزارش شده و ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو رنو در ایران را ایجاد می‌کند. با احتساب قرارداد پژو، این دومین قرارداد تولید مشترک خودرو بعد از برداشته شدن تحریم‌هاست. امیر پایور گزارش می‌دهد.