چینش وزیران اقتصادی کابینه؛ بازتابی از تغییرات در کل کابینه است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چینش وزیران اقتصادی کابینه؛ بازتابی از تغییرات در کل کابینه است

چینش وزیران اقتصادی کابینه، بازتابی از تغییرات در کل کابینه است. نیمی از وزیران اقتصادی باقی مانده‌اند و نیمی دیگر چهره‌های جدیدند. البته کسانی که در حد معاونت، در پست‌های دولتی بوده‌اند و حالا به وزارت رسیده‌اند. مهمترین چهره از آنها که مانده، وزیر نفت است و مهمترین چهره تازه، کسی است که به وزارت صنعت رسیده. امیر پایور نگاهی دارد به وزیران پیشنهادی اقتصادی.