کنفرانس کسب و کارهای لوکس در لیسبون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنفرانس کسب و کارهای لوکس در لیسبون

محصولات برندهای لوکس در جهان گران هستند و جوانها معمولا کم پول، مگر آنها که پدرمادرهای ثروتمند دارند. نگاه نسل جوان و عادت‌ها و علایقش با نسل گذشته متفاوت است. اما آیا این تفاوت صاحبان کسب و کارهای لوکس را نگران کرده؟

امیر پایور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط