پیشنهاد ریاست اوبر به دارا خسروشاهی؛ مدیر عامل فعلی وبسایت اکسپیدیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهاد ریاست اوبر به دارا خسروشاهی؛ مدیر عامل فعلی وبسایت اکسپیدیا

هیات مدیره شرکت اوبر دارا خسروشاهی، مدیرعامل وبسایت خدمات مسافرتی اکسپیدیا را به مدیرعاملی این شرکت برگزیده است. اگر این چهره ایرانی‌-آمریکایی این شغل را بپذیرد، جایگزین تراویس کالانیک، یکی از دو بنیان‌گذار اوبر می‌شود که اخیرا پس از چند ماه جنجال از مدیرعاملی این شرکت نوپا کناره‌گیری کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن ببینید.