آغاز چهارمین مجمع اقتصادی اروپا و ایران در سوئیس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز چهارمین مجمع اقتصادی اروپا و ایران در سوئیس

بانكداران ايرانى مى‌گويند اعتبارهاى تازه بعضى بانك‌هاى اروپايى به ايران نشان مى‌دهد وضعيت كار با بانك‌هاى اروپايى در حال تغيير است ولى بانك‌هاى ايرانى هم بايد به اصلاحات داخلى ادامه دهند. اولين روز چهارمين مجمع اقتصادى اروپا و ايران امروز در زوريخ سوئيس برگزار شد و وضعيت روابط بانكى ايران يكى از مهتمرين موضوعات مورد بحث مديران شركت‌هاى ايرانى و اروپايى بود.

موضوعات مرتبط