گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی

صندوق بین المللی پول می گوید رشد اقتصاد جهانی امسال کمی بهتر از پیش بینی های قبلی خواهد بود. کانادا، روسیه و برزیل از جمله کشورهایی هستند که تولید ناخالص داخلی شان رشد قابل توجهی دارد. رشد اقتصاد ایران هم قابل توجه است اما خیلی کمتر از سال قبل میلادی. در عین حال، صندوق می گوید نگران افزایش وام دهی در چین و سیاستهای ترامپ در آمریکاست. امیر پایور نگاهی انداخته به جزییات این گزارش: