مکرون: ایران درباره موضع ما دچار سوءتفاهم شده

ماکرون حق نشر عکس AFP

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، می‌گوید ایران درباره موضع "متوازن" فرانسه در خاورمیانه، دچار "سوءتفاهم" شده است. او در عین حال خواهان تعدیل موضع ایران شده است.

آقای مکرون گفته است که فرانسه نمی‌خواهد در خاورمیانه جانب شیعه‌ها یا سنی‌ها را بگیرد.

وزارت خارجه ایران امروز گفت فرانسه نباید با عربستان سعودی همسو شود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنان وزیر خارجه فرانسه واکنش نشان می‌داد که گفت ایران در خاورمیانه اهدافی "سلطه‌طلبانه‌" دارد.

امانوئل مکرون در عین اعلام عدم جانبداری از یک طرف تنش در خاورمیانه، گفته است که ایران باید در منطقه سیاست "کمتر خصمانه‌ای" داشته باشد.

او گفت خواهان روشن شدن استراتژی ایران درباره برنامه موشکی‌اش است.

آقای مکرون گفته است از سفر سعد حریری به پاریس استقبال می‌کند. او گفت انتظار دارد آقای حریری در "روزها و هفته‌های آینده" به بیروت برگردد.

تنش میان عربستان سعودی و ایران به دنبال استعفای ناگهانی سعد حریری و شلیک موشکی از یمن به فرودگاه ریاض، پایتخت عربستان، بالا گرفته است.

البته امروز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است سیاست جمهوری اسلامی درگیری با عربستان سعودی نیست.

عادل جبیر، همتای سعودی آقای ظریف هم در موضع مشابهی گفته است که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست.