نوسان شدید قیمت ارز در تهران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوسان شدید قیمت ارز در تهران

امروز در ایران فروشنده بسیار و خریدار انگشت شمار برعکس روزها، هفته ها و ماههای اخیر. دور تازه نوسان در بازار ارز دیروز با سقوط ناگهانی ارزش دلار در برابر ریال کلید خورد. ولی چه شد که قیمت ارزهای خارجی از جهش ایستاد؟ آن هم در فضایی که هر روز و هر لحظه افزایش قیمت ارز رکوردی جدید می زد. گفته می شود دولت بعد از مدتها تعلل به تزریق ارز تن داده و میلیونها دلار اسکناس وارد بازار کرده است. از طرفی هم احتمال توافق با اروپا برای حفظ نوعی از ارتباط مالی و حفظ دسترسی ایران به یورو تقویت شده است.

باران عباسی گزارش می‌دهد.