تاثیر نوسان قیمت ارز بر بازارهای دیگر در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر نوسان قیمت ارز بر بازارهای دیگر در ایران

قیمت ارز در ایران، موئلفه ای تاثیر گذار در اقتصاد است. بعد از ماهها که سیر تغییرات در بازار ارز رو به بالا بود و قیمتها نرخ صعودی داشت، در هفته ای که گذشت، شاهد نرخ نزولی قیمت بودیم. رییس بانک مرکزی ایران یک بار دیگر به مردم یادآوری کرد که بازار دلار بازار مناسبی برای سرمایه گذاری نیست چرا که نمی توان به آن اعتماد کرد. با این حساب سرمایه های سرگردان که بازار ارز را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بودند، به کدام سو باید بروند و می روند؟ بازار جایگزین کدام است؟ نرخ تورم در ماه گذشته چقدر بوده و چقدر این نرخ با پایین آمدن قیمت دلار رابطه دارد؟ تا چه حد نقدینگی زیاد بازار به تورم دامن زده؟

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.