کار گروه ویژه اقدام مالی و فواید تامین خواسته‌های آن برای ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کار گروه ویژه اقدام مالی و فواید تامین خواسته‌های آن برای ایران

دو سالی هست که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF به یکی از مباحث جنجالی در سیاست ایران تبدیل شده است نهادی که دولت ایران برای خروج از فهرست سیاه آن، چهار لایحه را به مجلس برده که آخرینشان دیروز در جلسه‌ای جنجالی به تصویب رسید. هر چند که بگومگوها بر سر این لوایح بین دولت و منتقدان اصولگرایش ادامه دارد در مورد این کار گروه و لوایح تصویب شده در مجلس ایران ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.

بهرنگ تاج دین در این مورد توضیح می دهد.