پیش‌بینی شرایط اقتصادی نامساعد برای ایران توسط صندوق بین المللی پول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش‌بینی شرایط اقتصادی نامساعد برای ایران توسط صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد ایران روزهای سختی پیش رو دارد. انتظار می‌رود نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی به بیست و نه و شش دهم درصد برسد و اقتصاد ایران تا یک و نیم درصد آب رود. گزارش تازه صندوق بین المللی پول هوای اقتصاد جهانی را هم نسبتا ابری توصیف کرده است.

رعنا رحیم‌پور گزارش می‌دهد.