بحران ونزوئلا؛ دوران غذاهای بی‌گوشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران ونزوئلا؛ دوران غذاهای بی‌گوشت

ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارد؛ اما سقوط اقتصاد کشور باعث شده تا بسیاری از مناطق، با قطع مکرر برق مواجه باشند. همین زندگی در این کشور بحران زده را سخت تر کرده است. استان سولیا از مناطقی است که بدترین وضعیت را دارد.

ولادیمیر هرناندز گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط