چرا خصوصی‌سازی در ایران ناکام بوده؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا خصوصی‌سازی در ایران ناکام بوده؟

کشت و صنعت هفت‌تپه اولین شرکتی نیست که کارگرانش برای گرفتن حقوق معوقه به خیابان می‌آیند. از تولی‌پرس و داروگر گرفته تا هپکوی اراک و فولاد اهواز، کارخانه‌های مختلفی شاهد تجمع کارگرانشان برای دریافت حقوقشان بوده‌اند. شرکت‌های پرشمار دیگری هم، مخصوصاً بعد از واگذاری به بخش خصوصی، ورشکسته و تعطیل شده‌اند.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.