نگاهی به تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ایران درباره تورم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به تازه‌ترین آمار بانک مرکزی ایران درباره تورم

از افزایش اجاره خانه تا رشد قیمت گوشت و سیب زمینی و تعرفه موبایل. آیا این روزها ایرانی پیدا می شود که بگوید فشار رشد تورم را حس نمی کند؟ آمارهای بانک مرکزی هم این فشار را نشان می دهند. از جمله می گوید آبان امسال قیمتها ۴۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشتند. نه هنوز دولت از برنامه ای یکپارچه برای مهار تورم و در دست گرفتن کنترل اقتصاد کشور خبر داده نه شرایط نشانی از تغییر دارند.

مسعود آذر گزارش می‌دهد.