سوخت در ایران دو نرخی می‌شود یا نه؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوخت در ایران دو نرخی می‌شود یا نه؟

باز هم قیمت سوخت در ایران خبر ساز شده است. آیا باید دولتی که بر گنجینه نفت ایران نشسته بخشی از درآمدش را به سفره مردم ببرد تا عدالت وعده داده شده اجرا شود یا باید به بازار اجازه داد خودش قیمت را تعریف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری می گوید راه حلش برای مشکلات کنونی دو نرخی کردن بنزین است اما دو نرخی کردن یعنی همچنان سوبسید دادن.

شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد.