مجلس ایران: شمار افراد زیر خط فقر بیشتر شده است
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ایران: شمار افراد زیر خط فقر بیشتر شده است

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می گوید تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند، افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پژوهش‌ها، قدرت خرید شهروندان ایرانی در شش ماه اول امسال کاهش داشته است. همچنین خط فقر، که معمولا هیچ نهادی آن را بطور رسمی منتشر نمی‌کند، برای یک خانوار چهار نفره در تهران، معادل دو میلیون و ۷۲۸ هزار تومان برآورد شده است.

مریم افشنگ گزارش می دهد.