'در سال آینده بنزین گران‌تر نمی‌شود؛ سهمیه‌ای هم نمی‌شود'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'در سال آینده بنزین گران‌تر نمی‌شود؛ سهمیه‌ای هم نمی‌شود'

در ایران اخیرا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده است. دولت حسن روحانی گفته برنامه ای برای سهمیه‌بندی یا دو نرخی کردن بنزین ندارد. امروز، رئیس و سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هم از ثابت ماندن قیمت سوخت در سال آینده گفت. دولت همزمان، نگران پایین ماندن قیمت بنزین و افزایش قاچاق این فرآورده نفتی است اما مردم هم از افزایش احتمالی قیمت بنزین دل خوشی ندارند.

شادی الهی گزارش می دهد.