مرکز پژوهش‌های مجلس: 23 تا 40 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر

گزارش ها از افزایش فقر در ایران و کوچکتر شدن سفره عده بیشتری از مردم حکایت دارد. تازه ترین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران میگوید که ۲۳ تا ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خطر فقر قرار دارند. مرکز آمار ایران هم نرخ تورم نقطه به نقطه را در اسفند سال گذشته ۴۷ درصد اعلام کرده است.

فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.