مشکل ایرانیان خارج‌ نشین با بانک‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل ایرانیان خارج‌ نشین با بانک‌ها

با از سر گرفتن تحریم‌های ایران، شرکت‌ها و مخصوصا بانک‌های اروپایی برای کار با ایران و مشتریان ایرانی نگران و محتاط هستند. جریان بسته شدن حساب بانکی ایرانیان در این کشورها هم همچنان ادامه دارد اما بانک ها که در سالهای اخیر برای بستن برخی از این حسابهای بانکی، تحت قوانین ضد تبعیض، جریمه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند حالا با تکیه برشاخه قانون جدید پولشویی ماهرانه از شکایت‌های حقوقی و دادگاهی خود را دور نگه می دارند. قانونی که به بانک اجازه می دهد پشت مراکز دادستانی بریتانیا پنهان شود.

آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.