'تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در 40 سال گذشته رسیده است'
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته رسیده است'

سازمان بین المللی انرژی می گوید تولید نفت ایران به پایین ترین میزان در چهل سال گذشته رسیده است. بر اساس گزارش تازه این سازمان، صادرات نفت ایران به همه مشتریان عمده اش قطع شده است. آمریکا بعد از خروج از توافق هسته ای، تلاش کرده با وضع تحریم‌های تازه، فروش نفت ایران را به صفر برساند.

فواد مسیحا گزارش می‌دهد.