اذعان رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا به اعتماد بیش از حد به بانکها

الن گرین اسپن
Image caption الن گرین اسپن تاکنون خود را از هرگونه خطایی مبرا می دانست

الن گرین اسپن رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا تلاطم جاری در بازارهای مالی جهان را "یک سونامی در بخش اعتبار که هر قرن یک بار روی می دهد" توصیف کرده است.

آقای گرین اسپن که در سال 2006 از ریاست بانک مرکزی کناره گیری کرد در یک کمیته کنگره گفت که این بحران او را "در ناباوری و بهت فروبرده است."

وی افزود که "ماه های زیادی" تا بهبود در بخش مسکن آمریکا راه است.

منتقدان آقای گرین اسپن می گویند که او می توانست با تشدید نظارت بر بازارها به جلوگیری از این بحران کمک کند.

آقای گرین اسپن در برابر کمیته مجلس نمایندگان به نام "نظارت و اصلاح دولت" سخن می گفت.

هنری وکسمن رئیس دموکرات این کمیته اشاره کرد که آقای گرین اسپن با رد درخواست ها برای نظارت بر بخش وام های زیراستاندارد و برخی محصولات پیچیده و خطرناک مالی، بر مشکلات افزوده است.

آقای وکسمن گفت: "فهرست اشتباهات و سوءداوری ها در زمینه نظارت بلندبالا است."

وی اشاره کرد که در دوران ریاست آقای گرین اسپن "اعتماد ضابطان مقررات به عقل و خرد بازار بی پایان بود" و افزود این نظر جا افتاده بود که "نظارت و اعمال مقررات از سوی دولت اشتباه است".

یکی از انتقاداتی که به آقای گرین اسپن وارد می شود این است که او نرخ بهره وام بانکی را برای مدتی بیش از حد طولانی پایین نگاه داشت و در نتیجه به رونق شدید بازار مسکن دامن زد. اما این رونق ناپایدار بود و بحران اعتبار را در پی آورد.

آقای گرین اسپن در پاسخ به این انتقادها گفت که تصمیم او برای اعتماد به بانک ها "تا حدودی" اشتباه بوده است.

وی اذعان کرد که رویکرد او "عیبی" داشت که تکان دهنده است "زیرا من طی 40 سال یا بیشتر کار، شواهد خیلی قابل توجهی داشتم دایر بر اینکه این سیستم به طور استثنایی خوب کار می کند."

در خلال نگرانی ها نسبت به ورود برخی از اقتصادهای مهم جهان به رکود، حس سردرگمی و بی اعتمادی شدید در بازارهای جهانی ادامه دارد.

برخی از بازارهای بورس و مبادله ارز به شدت ناپایدار و در نوسان بوده است که باعث دخالت دولت ها برای تقویت ها بانک ها و بخش های مالی شد.