شرکت پست ایران خصوصی می شود

دولت ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده با تشکیل یک سازمان خدمات پست دولتی، فعالیت های شرکت پست ایران را خصوصی کند.

واگذاری بخشی از فعالیت های شرکت پست ایران به بخش خصوصی در ادامه اجرای برنامه بزرگ خصوصی سازی صورت می گیرد که از چند سال پیش آغاز شده است. این طرح بر اساس تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی انجام می شود که واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی مجاز دانسته شده است.

بنابر بر مصوبه دولت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید سازمانی به نام "سازمان خدمات پست دولتی" ایجاد کند که بخشی از فعالیت های شرکت فعلی پست را به عهده خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، "شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پستی" همچنان در اختیار دولت خواهد بود و دولت باید این فعالیت ها را با تشکیل سازمان خدمات پست دولتی در اختیار این سازمان بگذارد. این سازمان باید تا پایان سال جاری خورشیدی تشکیل شود.

گفته می شود که بخش توزیع همچنان دولتی باقی خواهد ماند و تحت پوشش سازمان خدمات پست دولتی فعالیت خواهد کرد و بقیه فعالیت های شرکت پست خصوصی خواهد شد.

زیاندهی شرکت پست

شرکت پست ایران یکی از شرکت های زیانده است و بر اساس قانون نمی توان یک شرکت زیانده را را در بورس عرضه کرد. شرکت هایی در بورس پذیرفته می شوند که دستکم دو سال سوده باشند و مدارک آن را در اختیار بورس بگذارند.

در مصوبه دولت آمده که زیان انباشته در صورت های مالی شرکت پست پس از تائید سازمان حسابرسی و تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت پست، به عنوان کمک بلاعوض از سوی دولت در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.

محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است: "پست در گذشته و حال سودده نبوده و نیست و امکان ندارد با تعرفه های فعلی به سوددهی برسد."

بر اساس گزارش ها، با افزایش نرخ خدمات، بخشی از زیاندهی شرکت پست در سالهای اخیر کم شده است اما به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات"این به مفهوم سوددهی نیست."

قرار است شرکت پست به دو شرکت تبدیل شود که یک شرکت در اختیار دولت و شرکت دیگر خصوصی خواهد بود و سهام آن در بورس عرضه می شود. گفته می شود با اجرای خصوصی سازی در شرکت پست 80 درصد خدمات پستی خصوصی خواهد شد.

به گفته آقای سلیمانی "شرکت زیرساختی که دولت باید یارانه بدهد و دولتی بماند و یک شرکت خصوصی که انواع خدمات پستی را با تعرفه آزاد و خصوصی عرضه می کند."

تکلیف دارایی ها، امکانات و منابع انسانی شرکت پست به درستی مشخص نیست و دولت برنامه مشخصی برای این که چه امکاناتی از شرکت پست به شرکت پست خدمات دولتی منتقل می شود، ارائه نکرده است.

در مصوبه دولت تنها به این نکته بسنده شده که بعد از تشکیل سازمان خدمات پست دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه امکانات، دارایی ها، و منابع انسانی تصمیم می گیرد.

بعد از خصوصی سازی شرکت پست، تعهدات شرکت در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته در زمینه پرداخت حقوق و مزایا به شرکت واگذار شده منتقل خواهد شد.

شرکت پست ایران بیشتر از 16 هزار نفر کارمند دارد و روزانه سه میلیون مرسوله را جابه جا می کند.

بر اساس گزارشها سرانه مرسولات پستی به ازای هر نفت جمعیت در ایران در سال گذشته حدود 15 مرسوله بوده و بر اساس برنامه چهارم توسعه که یک سال و نیم دیگر به پایان می رسد، باید اینرفقم به بیتر از 21 مرسوله به ازای هر نفر برسد.

مطالب مرتبط