رکود اقتصادی آمریکا یک سال پیش آغاز شد

بازار بورس
Image caption گزارش منتشر شده بیانگر وقوع رکود اقتصادی در آمریکا از دسامبر سال گذشته است

به گزارش اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا، اقتصاد این کشور از دسامبر سال گذشته در رکود به سر می برد.

بر اساس این گزارش، اقتصاد آمریکا از نوامبر ۲۰۰۱ به مدت هفتاد و سه ماه رشد داشته و پس از آن دچار رکود شده است.

به گزارش این اداره، کاهش فعالیت های اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۸ با معیارهای تعریف کننده رکود منطبق است.

بر این اساس، میزان بی کاری در آمریکا از دسامبر ۲۰۰۷ رو به افزایش بوده است.

از سوی دیگر، متوسط درآمد افراد از سه ماهه نخست ۲۰۰۸ رو به کاهش گذاشت ولی میزان تولیدات صنعتی در این کشور در این دوره به بالاترین حد خود رسید و پس از آن رو به کاهش گذاشت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر روند کاهش تولیدات صنعتی آمریکا به بیشترین حد از سال ۱۹۸۲ رسیده است.

در این حال، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم ۲۰۰۸ نیم درصد کاهش داشت.

اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا یک سازمان غیردولتی است و مرجع اصلی تایید کننده بروز رکود اقتصادی در آمریکا است و از سال ۱۹۲۹ به این کار مشغول بوده است.

رکود اقتصادی به وضعی گفته می شود که اقتصاد یک کشور در دو دوره متوالی سه ماهه رشد منفی داشته باشد.

اما اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا برای بررسی رکود تعریف گسترده تری را برای رکود به کار می گیرد.

این اداره با استفاده از شاخص های متنوعی مانند میزان اشتغال، تورم و میزان تولیدات صنعتی، متوسط درآمد وافعی افراد، قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی در این باره نظر می دهد.

در این حال، این اداره درباره طول دوره رکود پیشبینی نمی کند.

مطالب مرتبط