'بحران اقتصادی موجب بیکاری 51 میلیون نفر خواهد شد'

آرم سازمان بین المللی کار
Image caption سازمان بین المللی کار می گوید کسانی که بیکار نمی شوند احتمالا حقوق کمتری دریافت خواهند کرد

سازمان بین المللی کار هشدار داده که بحران اقتصادی جهانی ممکن است به بیکاری بیش از 51 میلیون نفر در سال جاری میلادی بیانجامد.

در گزارش این سازمان گفته شده که در خوش بینانه ترین حالت، در صورتی که برنامه هایی که برای متحول و متحرک کردن اقتصاد کشورها تهیه شده موفق از کار درآید، شمار بیکاران در سال 2009 نزدیک به 18 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

در گزارش سازمان بین المللی کار تاکید شده که قبل از هرگونه نشانه بهبود اقتصادی، وضعیت بدتر خواهد شد و به همین جهت احتمال بیکار شدن عده بیشتری وجود دارد.

تهیه کنندگان گزارش خاطر نشان می سازند که بسیاری از کسانی که شغل خود را حفظ می کنند یا حقوق کمتر دریافت خواهند کرد یا امنیت شغلی شان کمتر خواهد بود.

هشدار صندوق بین المللی پول

در تحولی دیگر، صندوق بین المللی پول هشدار داده است که جهان با شدید ترین افت اقتصادی از جنگ دوم جهانی تا کنون روبروست.

این نهاد پولی در تازه ترین پیش بینی خود درباره وضعیت اقتصادی، گفته است انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی جهانی در سال 2009، تنها نیم درصد باشد.

صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد کشورهای پیشرفته منقبض شده و رشد سایر کشورها نیز به شدت کند خواهد شد.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است که رشد تدریجی اقتصادی از سال 2010 شروع خواهد شد ولی خبرنگار بی بی سی می گوید تحقق این پیش بینی، بستگی زیادی به وجود یک برنامه ریزی قوی و موثر بخصوص در زمینه احیای ثبات مالی خواهد داشت.

در همین حال پاسکال لامی، رئیس سازمان تجارت جهانی، در مجمع جهانی اقتصادی داووس، درباره خطرهای حمایت دولت ها از اقتصاد داخلی، هشدار داده است.

آقای لامی به بی بی سی گفت تاریخ نشان می دهد که سیاست حمایتی دولت ها ممکن است بحران های مالی را وخیم تر کند.

مطالب مرتبط