نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به آثار تورمی بودجه

بودجه
Image caption حذف یارانه ها و عرضه مواد سوختی به قیمت های بین المللی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است

نمایندگان مجلس ایران بررسی نهایی لایحه بودجه سال آینده را در حالی آغاز کرده اند که تعدادی از نمایندگان به حذف یارانه ها اعتراض دارند و می گویند با آزاد سازی قیمت ها، تورم به شدت افزایش خواهد یافت.

کلیات لایحه بودجه در حالی به تصویب رسید که از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی، 148 نماینده به آن رای مثبت و ۵۶ نماینده به آن رای منفی دادند. ۱۴ نماینده نیز به لایحه بودجه رای ممتنع دادند.

لایحه بودجه مهمترین سند مالی دولت است که هر ساله در مجلس بررسی می شود که در آن دخل و خرج دولت تعیین می شود.

لایحه سال آینده در حالی در صحن علنی مجلس بررسی می شود که قیمت نفت به نسبت تابستان گذشته به یک سوم کاهش یافته است و این نگرانی وجود دارد که بودجه با کسری سنگینی مواجه شود.

اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، یارانه مواد سوختی حذف و به قیمت های بین المللی در بازار داخلی عرضه می شود.

قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۳۷ دلار و پنجاه سنت در نظر گرفته شده و قیمت هر دلار نیز ۹۵۰ تومان محاسبه شده است. بودجه ارزی در سال آینده ۳۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است

لایحه بودجه سال آینده را که دولت به مجلس داده بود حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بود اما کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش پنج درصدی بودجه این رقم را به بیشتر از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

بخشی از افزایش بودجه مربوط درآمدهای دولت ناشی از افزایش قیمت مواد سوختی است. اگر این لایحه به تصویب برسد، دولت از محل افزایش قیمت مواد سوختی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز و برق ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

از مجموع این رقم ۸ هزار و پانصد میلیارد تومان آن در بخش عمرانی هزینه خواهد شد و بقیه آن بین افراد کم درآمد و بخش تولید به صورت نقدی توزیع خواهد شد.

زمان اجرای توزیع نقدی پول به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول شده است و قرار است از اول تیر ماه کار توزیع پول نقد بین خانوارها آغاز شود.

Image caption محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی: هدفمند کردن یارانه ها باید دردی از درد مردم را کاهش دهد نه این که دردی به دردهای آنها بیفزاید.

همین بخش از لایحه با انتقاداتی از سوی برخی از نمایندگان مواجه شده است. برخی نمایندگان می گویند که چند برابر کردن قیمت مواد سوختی تورم را افزایش می دهد در حالی که پول نقد چندانی در اختیار افراد کم درآمد قرار نخواهد گرفت.

محمد رضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه گفت: "هدفمند کردن یارانه ها باید دردی از درد مردم را کاهش دهد نه این که دردی به دردهای آنها بیفزاید."

از نظر این نماینده مجلس بهتر است بخش هدفمند کردن یارانه ها از لایحه بودجه جدا شود و نمایندگان به دور از شتابزدگی و بررسی کارشناسانه آن را بررسی کنند چون با تصویب آن قیمت بنزین چهار برابر، قیمت گاز هفت برابر درصد و قیمت برق پنج برابر خواهد شد.

فشار تورمی

علیرضا محجوب نماینده تهران در مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "از جییب مردم برمی دارید و به جیب دولت می گذارید. مالیات وضع می کنید بدون این که به اطلاع مردم برسد این هدفمند سازی یارانه ها آنقدر بزرگ بود که جا داشت برای آن رفراندوم برگزار می شد."

به گفته آقای محجوب، آثار تورمی این تصمیم ها "بسیار خطرناک و وحشتناک تر از چیزی است که تا امروز شاهد هستیم."

بنابر این لایحه بودجه عمرانی به بیشتر از ۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۸ میلیارد دلار) افزایش یافته است که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

سال گذشته نیز بودجه عمرانی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که با بروز کسری بودجه دولت متممی به مجلس فرستاد و بخشی از آن برای مصرف در بخش هزینه های جاری نظیر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت از بخش عمرانی به بخش جاری منتقل شد.

این لایحه نیز مانند لایحه امسال ردیف های بودجه حذف شده است و دولت تنها برای ۳۹ دستگاه اجرایی بودجه در نظر گرفته است. سال گذشته مجلس با نظر دولت مخالفت کرد و ردیف های بودجه را به ۲۶۰ دستگاه افزایش داد هر چند برخی گزارشها نشان می دهد دولت نظر خود را در لایحه اعمال کرده است.

استدلال سال گذشته مجلس این بود که دولت باید برای سازمانها و موسساتی که اساسنامه قانونی مصوب مجلس دارند، بودجه مشخص در نظر بگیرد.

موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در مخالفت با لایحه بودجه گفت که بر اساس برنامه چهارم توسعه درآمد دولت ۸۱ میلیارد دلار پیش بینی شده است در حالی که در این مدت ۲۴۰ میلیارد دلار ارز مصرف شده است بدون این که رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشیم و بیکاری به ۸.۴ و تورم به ۶.۸ درصد برسد.

مطالب مرتبط