سویس حق حضور کارگران اروپایی را به رای گذاشت

Image caption اگر مردم سویس در این رفراندون رای منفی بدهند ورود کارگران اروپایی به داخل مرزهای سویس دشوارتر خواهد شد

در سویس امروز (یکشنبه هشتم فوریه) رفراندوم درباره حق کار شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا در این کشور به پایان می رسد.

همچنین در این رفراندوم دادن حق کار به شهروندان بلغارستان و رومانی تازه ترین اعضاء اتحادیه اروپا نیز به رای گذاشته خواهد شد.

گزارشگران با اشاره به چشم انداز رکود اقتصادی افزایش بی کاری در سویس نتیجه نزدیکی را برای این رفراندوم پیش بینی می کنند.

سویس که جمعیتی معادل 7.5 میلیون نفر دارد عضو اتحادیه اروپا نیست اما در سال 2002 و بر اساس مجموعه موافقتنامه های پیچده ای با اتحادیه اروپا در ازاء دریافت امتیازات بیشتر جهت حضور در بازارهای این اتحادیه قوانین مربوط به حرکت آزاد کارگران را پذیرفت.

این تصمیم در زمانی گرفته شد که اقتصاد سویس و دیگر کشورهای جهان شرایط مناسبی داشت و ایجاد این رابطه نیز سهم مهمی در اقتصاد سویس ایفاء کرد؛ کارشناسان معتقدند نیمی از درآمد سویس از طریق تجارت با کشورهای اتحادیه اروپا تامین می شود و یک سوم فرصت های کاری موجود در این کشور نیز به واسطه همین ارتباط ایجاد شده اند.

اما سیاستمداران و کارشناسان درباره احتمال رای منفی مردم سویس به قوانین موجود و تبعات آن بر روابط سویس و اتحادیه اروپا هشدار داده اند.

یک چهارم کارگران سویس را نیروی کار غیرسویسی تشکیل می دهد (تقریبا یک میلیون نفر) در حالی که چهارصد هزار سویسی خود در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند.

اتحادیه اروپا به سویس هشدار داده که این کشور نمی تواند تنها آن دسته از سیاست های اتحادیه اروپا را بپذیرد که به سود آن کشور است و درباره تاثیر رد کردن قوانین حرکت آزاد کارگران بر روابط اقتصادی با این کشور هشدار داده است.