اوضاع اقتصادی در چین 'وخیم تر' می شود

ادامه بحران اقتصادی در جهان کماکان در حال آسیب زدن به اقتصاد چین است.

رشد اقتصادی در این کشور در حال کاهش است و بیکاری نیز رو به افزایش گزارش شده است.

دولت چین می گوید بیست میلیون کارگر مهاجر کار خود را از دست داده اند.

مایکل بریستو، خبرنگار بی بی سی که در استان گواندونگ چین به سر می برد، می گوید این استان بیشترین لطمه را از این بحران اقتصادی خورده است.

برخی می گویند اقتصاد چین نشانه هایی مبنی بر بهبود از خود نشان داده است اما این مساله در این استان دیده نمی شود.

این استان قلب امپراتوری تولیدات صنعتی چین به شمار می رود. تولیدات آن به تمام دنیا صادر می شود. اما کشورهای مختلف، اینک کمتر محصولات چینی می خرند و بسیاری از کارگرانی که در کارخانه های این استان کار می کردند، بیکار شده اند.

تعداد زیادی ار کارخانه ها تعطیل شده اند. بسیاری از کارگران بیکار شده، از مهاجران هستند که در وضعیت کنونی به دنبال شغلی برای کسب درآمد هستند.

اما نسبت به چند سال گذشته، آنها به دشواری می توانند شغلی جایگزین پیدا کنند و میزان حقوق نیز کاهش یافته است.

گئو دبینگ یکی از افرادی است که دنبال کار می گردد. او آشپز است و صدها کیلومتر برای یافتن شغل طی کرده است.

او می گوید: "شغلم را وقتی که از تعطیلات سال نو برگشتم از دست دادم، برای همین به یک شغل تازه احتیاج دارم. چند روز است دنبال کار می گردم اما تا کنون که شانسی نداشتم."

پول آقای دبینگ رو به پایان است و او نمی داند که اگر در یافتن شغل ناکام بماند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

دولت چین می گوید در استان گواندونگ تقریبا ده میلیون مهاجر بیکار وجود دارد که از هر پنج نفر آنها، یک نفر به سختی خواهد توانست شغلی بیابد.

فرماندار این استان هشدار داده که مهاجران پیش از ترک خانه و کاشانه خود، به دقت فکر کنند. اما وضعیت فعلی مانع از مهاجرت روستائیان نشده است.

مطالب مرتبط