"پاکستان در بین مردم سلاح توزیع می کند"

طالبان

روزنامه هرالد تریبیون اخیرا از قول مقامات آمریکایی نوشته است که حدود 70 تن از مشاورین و کارشناسان تکنیکی آمریکایی بطور پنهانی سرگرم همکاری با پاکستان هستند تا شبه نظامیان پاکستانی را برای مبارزه با جنگجویان طالبان و القاعده آموزش دهند.

هرالد تریبیون می نویسد هدف از این ماموریت که از تابستان گذشته آغاز شده ریشه کن کردن عملیات القاعده و طالبان است که به حملاتشان در افغانستان شدت بخشیده و پاکستان را نیز بی ثبات ساخته اند.

از سوی دیگر مقامات دولت ایالت سرحد شمال غربی پاکستان گفته اند که برای روستاییان قبایلی حدود 30 هزار قبضه تفنگ توزیع خواهد شد تا بتوانند با طالبان بجنگند.

حیدر هوتی، وزیر اعلی ایالت سرحد شمال غربی پاکستان، گفته است که برای روستاییانی که طرفدار صلح هستند حدود 30 هزار قبضه تفنگ توزیع خواهد شد تا بتوانند در تامین امنیت محلات شان با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

در بیانیه منتشر شده از سوی دفتر آقای هوتی آمده است که پیش از توزیع این سلاح ها با مقامات دولت مرکزی مشورت صورت خواهد گرفت و هر گاه این سلاح ها در مبارزه با شورشیان استفاده نه شود دوباره جمع آوری خواهد شد.

به نظر سلیم صافی، روزنامه نگار پاکستانی، دولت به دلیل مخالفت مردم در برخی از محلات با طالبان به این اقدام تشویق شده است. حکومت می گوید نیروهای امنیتی در حال حاضر به تنهایی قادر به مبارزه با شورشیان نیستند از این رو می خواهد مردم محل را که طرفدار دولت و مخالف طالبان هستند مسلح سازند تا آنها بتوانند در محلات شان با نیروهای دولتی همکاری کنند.

پیش از این بر اساس گزارشها برخی از مردم در جاده کوهات - پیشاور در مخالفت با طالبان و حمایت از پلیس تجمع کرده و در منطقه بونیر نیز مردم محل سه تن از فرماندهان طالبان را که به منظور انجام عملیات به آن محل رفته بودند به قتل رساندند.

اما این سلاحها به چه کسانی و در کدام مناطق توزیع خواهد شد؟

سلیم صافی می گوید: "دولت در این مورد توضیح روشنی نداده که این سلاحها را به چی کسانی و در کدام مناطق توزیع خواهد کرد و نحوه استفاده از این سلاحها نیز روشن نیست که آیا مردم تحت نظر نیروهای امنیتی از این سلاحها ااستفاده خواهند کرد یا خیر و اینکه هرگاه مردم در منازعات ذات البینی شان از این سلاحها کار بگیرند چی پیش خواهد آمد." هنوز تاریخ توزیع این سلاحها نیز اعلام نشده و همچنین مشخص نیست که آی ااین سلاحها در اختیارساکنان دره سوات جاییکه نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در آن بر یک آتش بس موافته کرده اند نیز قرار داده خواهد شد یا خیر؟

آقای صافی به این عقی ه است که هر گاه این سلاحها در اختیار مردم سوات قرار داده شود اینکار معاهده صلح میان دولت و طالبان را مورد سوال قرار خواهد داد و طالبان بر نیات دولت مشکوک خواهند شد. زیرا بر اساس معاهد اخیر صلح طالبان باید سلاحهای شانرا زمین بگزارند و نیروهای امنیتی از مراکز آموزشی و دفاتر دلتی به قرار گاه های شان بر گردند

مطالب مرتبط