تاثیر بحران اقتصادی بر فقرا پدیدار می شود

دومینیک استراس کان رئیس آی ام اف
Image caption رئیس آی ام اف می گوید که این وضع دستاورد کشورهای فقیر مانند ثبات سیاسی را در معرض خطر قرار می دهد

صندوق بین المللی پول، آی ام اف، اخطار می دهد که فقیرترین کشورها به تدریج ضربه ناشی از بحران مالی جهانی را احساس می کنند.

به علاوه این سازمان می گوید که این کشورها احتمالا در سال جاری نیازمند 25 میلیارد دلار تامین مالی اضافه خواهند بود.

آی ام اف این تحول را "موج سوم" چرخش نزولی اقتصاد می نامد چرا که ابتدا کشورهای پیشرفته و بعد کشورهایی با اقتصاد درحال ظهور را تحت تاثیر قرار داد.

این سازمان از کشورهای اهداکننده می خواهد از حمایت های خود نکاهند.

آی ام اف در گزارشی تازه می گوید کشورهای فقیر در برابر بحران کنونی آسیب پذیرتر هستند زیرا آنها اکنون در قیاس با گذشته بیشتر در اقتصاد جهانی ادغام شده اند.

افت تجارت و سرمایه گذاری خارجی از جمله جنبه های مختلف این تاثیر است. به علاوه از مبلغ پولی که مهاجران به کشورهای خود می فرستند نیز کاسته می شود.

این گزارش می گوید بیش از 20 کشور که نیمی از آنها در جنوب صحرای آفریقا قرار دارند به ویژه آسیب پذیر هستند و اخطار می دهد که اگر "رشد جهانی و شرایط تامین مالی بیش از این به وخامت گراید، شمار این کشورها می تواند تقریبا دو برابر شود."

و بنابه این گزارش در آن صورت کمکی که این کشورها به آن نیاز پیدا خواهند کرد به 140 میلیارد دلار نزدیک خواهد شد.

دومینیک استراس کان رئیس آی ام اف گفت این وضع "دستاوردهای عمده نظیر رشد بالاتر، فقر کمتر و ثبات سیاسی بیشتر را که بسیاری از کشورهای کم درآمد طی یک دهه اخیر حاصل کرده اند در معرض خطر قرار می دهد."

وی از کشورهای اهداکننده کمک ها خواست برای "جلوگیری از یک بحران انسانی" پول مورد نیاز را تامین کنند.

آی ام اف که 185 کشور را نمایندگی می کند می گوید کمک خود به کشورهای کم درآمد را طی یک سال اخیر افزایش داده و آماده است کمک بیشتری ارائه کند.

اما اندرو واکر خبرنگار بی بی سی می گوید این کمک ها هنوز به نسبت کم است.

به گفته خبرنگار ما آی ام اف قول کمک های بیشتری را به کشورهای با درآمد متوسط که به شکلی مستقیم تر از بحران اقتصادی آسیب دیده اند داده است.