سایه سیاست بر اجلاس اکو

وزرای خارجه ایران و افغانستان در اجلاس اکو در تهران
Image caption وزرای خارجه ایران و افغانستان در اجلاس اکو در تهران

با پایان نشست وزاری خارجه کشورهای عضو پیمان همکاریهای اقتصادی موسوم به اکو در تهران و بدنبال نشست وزاری اقتصاد کشورهای عضو این سازمان که پیش از آن برگزار شده بود، اکنون تهران آماده برگزاری دهمین نشست سران این اجلاس منطقه ای خواهد بود که قرار است روز چهار شنبه ۱۱ مارس در تهران برگزار شود.

نزدیک به ربع قرن از تشکیل این سازمان اقتصادی می گذرد اما این سازمان منطقه ای نتوانسته است در عمل نقش اصلی و بنیادین خود را که پیشبرد اهداف مشترک اقتصادی بین کشورهای عضو است را برآورده سازد.

این سازمان در عمل مانند سازمانهای مشابه اقتصادی دیگر در منطقه مثل سارک تحت تاثیر مشکلات سیاسی بوده است و در نتیجه بر اساس آمارها کشورهای عضو با جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ میلیون نفر فقط در حدود بیست تا سی درصد از پتانسیلهای تجاری خود را مورد استفاده قرار می دهند.

در واقع سایه سیاست چنان بر سر اکو سنگینی می کند که بیشتر سخنان و اظهاراتی که از سوی شرکت کنندگان در اجلاس وزرای خارجه عضو اکو که در واقع تدوینگر دستور کار اجلاس سران است منتشر شده است بر مسایل سیاسی متمرکز بوده است مانند وضعیت در افغانستان و پاکستان و یا مشکلات بین ایران و آمریکا.

بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت اکو به عنوان یک سازمان اقتصادی منطقه ای این است که اقتصاد کشورهای عضو همگون نیست و اقتصاد بیشتر آنها دولتی است و از سوی دیگر بخش خصوصی در این کشورها برای کمک به پیشبرد اهداف همکاریهای اقتصادی ضعیف و ناکارآمد است.

همین ناظران همچنین معتقدند که وضعیت نامناسب سیاسی در برخی از کشورهای عضو به عدم رشد همکاریهای اقتصادی بین اعضا لطمه زده است و سرمایه گذاران از تضمین کافی سیاسی برای فعالیت برخوردار نیستند.

در عین حال وضعیت بحران مالی در جهان که در واقع دستور کار اصلی اجلاس تهران است از دیگر مشکلاتی است که بر همکاریهای منطقه ای کشورهای عضو دست کم در آینده نزدیک تاثیر خواهد گذاشت.

مطالب مرتبط