قیمت ملک در دوبی ۴۱ درصد کاهش یافت

قیمت ملک در دوبی در شیخ نشین امارات در خلیح فارس طی سه ماه گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است.

بهای ملک در دوبی و همچنین میزان ساخت و ساز در این منطقه برای سال های متمادی با سرعت زیادی افزایش داشته و از چند ماه پیش با شتابی زیاد روند سقوط را طی می کند. آخرین آمار منتشر شده در مورد قیمت خانه در دوبی نشان می دهد که توجه سرمایه گذاران بر روی بازار املاک به شدت کاهش یافته است.

بسیاری از افرادی که برای سرمایه گذاری به خرید ملک در دوبی می پرداختند، این بازار را ترک کرده اند.

بحران جهانی اقتصادی دلیل اصلی این روند اعلام شده است. این بحران همچنین باعث شد تا فرصت های شغلی جدید در دوبی به شدت کاهش یابد. از سال ۲۰۰۲، کارگران خارجی این اجازه را یافتند که در دوبی خانه بخرند. وضع این قانون جدید که با رشد ناگهانی اقتصاد جهان همراه شده بود، باعث توسعه بازار ساخت و ساز در این منطقه شد. طی یک دهه گذشته میزان ساخت و سازها در دوبی به شدت افزایش یافت و قیمت املاک افزایش قابل توجهی پیدا کرد و شرکت های بین المللی در امر ساخت و ساز در دوبی وارد فعالیت شدند. گزارش جدیدی که در این مورد منتشر شده خاطرنشان می کند که سرمایه گذاری در بازار املاک دوبی به شدت کاهش یافته است. قیمت ها هم اکنون به سطح قیمت های سال ۲۰۰۷ رسیده و انتظار می رود قیمت املاک در دوبی بیش از پیش کاهش یابد.

مطالب مرتبط