تورم در ایران کاهش یافت

ساختمان بانک مرکزی ایران
Image caption بعد از دو سال رشد تورم کنترل شده و در حال کاهش است

بانک مرکزی ایران گزارش داده که نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه کاهش یافته و تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت به 23.6 درصد رسیده است.

نرخ تورم در پایان فروردین امسال 24.5 درصد بود و آمار جدید نشان می دهد که میانگین نرخ تورم در فاصله یک ماه حدود یک درصد کاهش پیدا کرده است.

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.

برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند. با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته به 23.6 درصد رسیده است.

کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".

رشد نرخ تورم در ایران از حدود سه سال پیش آغاز شد. نرخ تورم فروردین ماه 1385خورشیدی ۱۲.۸ درصد بود و در دی ماه سال گذشته به مرز 26 درصد رسید اما پس از آن تورم سیر نزولی گرفت.

آمار جدید بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم با وجود کاهش در دو ماه اخیر، همچنان دو برابر سه سال پیش است.

کارشناسان اقتصادی، سیاست های انبساطی دولت در چهار سالگذشته را عامل رشد تورم می دانند.

در چهار سال گذشته بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده است. بخشی از این درآمدها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.

از نظر این کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.

به عقیده این گروه، افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا قیمت کالاها را افزایش می دهد.

در چهار سال اخیر نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به بیشتر از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است.

این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.

مطالب مرتبط