ارزش شاخص های عمده بورس افزایش یافت

بورس
Image caption اخبار امیدوار کننده از آمریکا افزایش شاخص های عمده بورس را به همراه داشت

در پی انتشار اخبار امیدوار کننده از وضع اشتغال در آمریکا، شاخص های عمده بورس در این کشور و بریتانیا به بالاترین سطح در سال ۲۰۰۹ رسید.

شاخص داو جونز در آمریکا در پایان معاملات روز جمعه با یک و دو دهم درصد افزایش به بالاترین سطح خود از نوامبر گذشته رسید. در بورس لندن هم شاخص فوتسی ۱۰۰ نه دهم درصد افزایش داشت و به بالاترین سطح خود در ده ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش های منتشر شده ۲۴۷ هزار تن در آمریکا در ماه ژوئیه شغل خود را از دست داده اند. این رقم کمتر از پیشبینی کارشناسان بود. در این حال، با کاهش تعداد افرادی که کار خود را در آمریکا از دست داده اند، رقم بی کاری در این کشور از نه و نیم درصد به نه و چهاردهم درصد کاهش یافت. در پی انتشار این خبر، تحلیلگران نسبت به وضع اقتصادی آمریکا ابراز خوشبینی کردند. ارزش شاخص داوجونز در چهار هفته گذشته به طور مداوم افزایش یافته است. کارشناسان عملکرد مثبت بخش صنعت و مسکن در آمریکا را از علت های افزایش ارزش این شاخص عنوان می کنند. همزمان، شاخص های عمده اروپایی نیز عملکرد خوبی داشته اند. در پایان معاملات روز جمعه شاخص کک ۴۰ بورس پاریس یک و سه دهم درصد افزایش داشت. این رقم برای دکس فرانکفورت یک و هفت دهم درصد بود. ارزش شاخص فوتسی ۱۰۰ لندن در حالی پایان معاملات روز جمعه افزایش یافت که در طول روز به علت انتشار گزارش های منفی از عملکرد یک بانک عمده بریتانیایی ارزش این شاخص سیر نزولی داشت. انتشار اخبار مربوط به کارهش درآمد بانک سلطنتی اسکاتلند باعث شد ارزش سهام این بانک ۱۲ درصد کاهش یابد و این موضوع کاهش ارزش فوتسی ۱۰۰ را به همراه داشت. اما انتشار گزارش وضع بازار استغال در آمریکا باعث شد ارزش این شاخص نیز افزایش یابد.

مطالب مرتبط