بازگشت مهاجران به خانه های خود

Image caption کارگران فصلی

بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در روز پانزدهم سپتامبر سال گذشته ورشکست شد. ورشکستگی آن بانک سبب بروز بحران مالی گسترده ای شد که بر اقتصاد غرب تاثیر منفی بسیار زیادی داشته است.

در عرض تنها چند روز در ماه سپتامبر سال گذشته، کل نظام مالی غربی دچار ناپایداری شد.

ارزش سهام بازارهای بورس 40 در صد کاهش یافت، بانک های بزرگ ایالات متحده آمریکا و بریتانیا تنها با تزریق پول از سوی دولت ها پایدار مانده بودند و با سقوط قیمتهای مسکن و افزایش بیکاری، دنیا وارد رکود شد.

یکی از اثار بحران اقتصادی در بریتانیا، بازگشت مهاجران اقتصادی اهل اروپای شرقی به کشورهای خود بوده است.

با گسترش تعداد اعضای اتحادیه اروپا و پیوستن چند کشور اروپای شرقی به این اتحادیه، یک میلیون و چهار صد هزار نفر از آن کشورها، بخصوص لهستان، برای کار به بریتانیا آمدند.

اما رکود اقتصادی بریتانیا و رشد اقتصادی در لهستان در طول سال گذشته، سبب تغییر در این الگوی مهاجرت شده است. یک گزارش حکایت از آن دارد که نیمی از این مهاجران اقتصادی به کشورهای خود بازگشته اند.

اکنون مهاجرت از لهستان به بریتانیا اکثرا توسط کارگران فصلی صورت می گیرد و با ورود یک عده مهاجر جویای کار، یک عده دیگری در حال خروج هستند.

آمار اداره ملی آمار بریتانیا نشان داده است که در سال 2008 تعداد کل افرادی که وارد بریتانیا شدند تنها 118،000 نفر بیشتر از تعداد افرادی بود به از آن کشور خارج شدند.

این تعداد کمترین میزان افزایش جمعیت مهاجر در بریتانیا از زمان الحاق هشت کشور اروپای شرقی به اتحادیه اروپا در سال 2004 بوده است.

اما تنها یک نفر از هر هفت کارگری که در خارج از بریتانیا متولد شده اند از یکی از هشت کشور چک، استونی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لهستان، اسلوواکی و اسلوونی به بریتانیا آمده اند.

تعداد کل مهاجران غیر قانونی در بریتانیا، که برای کار به آن کشور رفته اند، حدود 618،000 نفر تخمین زده شده است.

اما تغییر در الگوی مهاجرت محدود به بریتانیا نبوده است. از زمان آغاز بحران اقتصادی، مهاجرت افراد جویای کار به کشورهای دیگر در کل جهان کاهش یافته است. برای مثال تعداد کارگران مکزیکی که تلاش می کنند به ایالات متحده آمریکا بروند نیز رو به کاهش بوده است.

مطالب مرتبط