رکود اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی کارگران مهاجر

بر اساس گزارش ویژه ای که به سفارش سرویس جهانی بی بی سی تهیه شده، رکود اقتصادی جهانی تاثیر چشمگیری بر مهاجرت در سراسر جهان داشته است.

از تعداد کسانی که برای کار مهاجرت می کنند کاسته شده ولی اغلب کسانی خارج از کشورهای خود به سر می برند؛ فعلا در همانجا مانده اند.

به طور عمومی از میزان پولی که مهاجران برای خانواده هایشان در کشورهای خود می فرستند، کاسته شده است.

این تحقیق را نهادی مستقل در واشنگتن به نام "موسسه سیاستگذاری مهاجرت" برای بی بی سی انجام داده است.

بر اساس این گزارش تعداد مکزیکی هایی که به طور قانونی به آمریکا مهاجرت کرده اند در سه سال گذشته حدود 40 درصد افت کرده است.

این رقم در خصوص مهاجران رومانیایی و بلغاری که به اسپانیا می روند به 60 درصد می رسد.

کارگران مهاجر در مقایسه با کارگران محلی با خطر بیشتری برای از دست دادن کارشان رو به رو هستند. به این دلیل که آنها اغلب در صنایعی مانند ساخت و ساز مشغول هستند که بیش از دیگر صنایع در طوفان رکود جهانی صدمه دیده اند.

به همین دلیل کارگران مهاجر که در این صنایع کار می کنند پول کمتری به کشورشان می فرستند.

در این گزارش آمده که پولی مهاجران اهل ترکیه به کشورشان می فرستند 43 درصد کاهش داشته است.

این رقم با انکه در مولداوی 37 درصد است اما تاثیر زیادی بر روی اقتصاد این کشور گذاشته است چون پولی که کارگران مهاجر می فرستند معادل یک سوم در آمد ملی این کشور است.

با آنکه به طور عمومی درآمد کارگران مهاجر بیشتر کشورها کاهش یافته است، اما کارگران مهاجر کشورهای چون پاکستان و بنگلادش توانسته اند در این مدت پول بیشتری به کشورشان بفرستند.

اما با وجود کاهش در آمد کارگران مهاجر، تعدادی کسانی که به کشورشان برگشته اند زیاد نبوده است.

این موضوع حاکی از آن است که برای بسیاری از مهاجران اگر بخواهند به وطن شان بازگردند، شرایط اقتصادی در کشورشان بدتر است و برای آن دسته که بخواهند دوباره به کشور میزبان بازگردند بسیار سخت و گران خواهد بود.؛ به خصوص برای کسانی که غیرقانونی مهاجرت کرده اند.

اما برای همه کارگران مهاجر این گونه نیست.

بسیاری از مهاجرانی که از اروپای مرکزی و شرقی به بریتانیا و ایرلند رفته بودند، به کشورهایشان که آنچنان رکود به اقتصادشان آسیب نرسانده، بازگشته اند.

آنان به عنوان شهروندان اتحادیه اروپا می توانند دوباره با هزینه کمی و به راحتی به کشورهای اروپایی مهاجرت کند.

چین به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین کارگران مهاجر را در سراسر جهان دارد، دارای بیشترین تعداد کارگران مهاجر داخلی در جهان است.

بر اساس این گزارش بیش از 140 میلیون نفر (رقمی حدود جمعیت روسیه) در چین به قصد پیدا کردن کار در شهرهای صنعتی مناطق روستایی را ترک کردند.

هنگام رکود اقتصادی، مهاجرت در جهان افرایش می یابد که طبعا پیامدهای سیاسی نیز دارد. دولتها با ورود بیش از اندازه مهاجران، قوانینی وضع می کنند که از فرصتهای شغلی برای شهروندان آن کشور حمایت کند.

بسیاری از کشورها از جمله روسیه، مالری و استرالیا صدور اجازه کار برای اتباع خارجی را کاهش داده اند.

بعضی دیگر مانند اسپانیا و ژاپن با ارائه مشوق هایی همچون بلیت یک طرف و پول نقد مهاجران را تشویق به بازگشت به کشورشان می کنند.

کارگران مهاجر يکی از آسیب پذیر اقشار در هنگام بحران های مالی هستند. به احتمال زیاد شغل شان را از دست می دهند و پول کمتری به کشورشان می فرستند که ابتدا بر روی وضعیت اقتصادی خانواده شان و در پی آن بر شدت بحران اقتصادی کشورشان می افزایند.

آنان منتظر می مانند - چه در کشورشان و چه در کشور میزبان - به امید اینکه وضعیت اقتصادی بهبود یابد و بتوانند بار مشغول به کار شوند.