افزایش نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا

Image caption پرچم اتحادیه اروپا

نرخ بیکاری در شانزده کشور اروپایی که از واحد پولی مشترک (یورو) استفاده می کنند با ادامه رکود اقتصادی، همچنان رو به افزایش است.

تعداد بیکاران این شانزده کشور در ماه ژوئیه 15.1 میلیون نفر بوده است که معادل 9.5 در صد نیروی کار در مجموع این کشورهاست.

در کل اتحادیه اروپا نزدیک به 29 میلیون نفر بیکار هستند که این تعداد 9 در صد نیروی کار در اروپا را شامل می شود.

با این که اقتصاد فرانسه از رکود خارج شده است، نرخ بیکاری در آن کشور همچنان افزایش یافته است و اکنون نزدیک 10 در صد است.

بدترین وضعیت را اسپانیا و کشورهای حوزه دریای بالتیک دارند و انتظار می رود که نرخ بیکاری در ادامه سال جاری همچنان افزایش پیدا کند.

نرخ بیکاری در اسپانیا اکنون 18.5 در صد است اما در میان افراد زیر 25 سال وضعیت بدتر است و 38 در صد آنها بیکار هستند.

نرخ بیکاری در هلند از همه کشورهای اتحادیه اروپا کمتر است. در هلند کمتر از 3.5 در صد جمعیت فاقد کار هستند. پس از هلند، اتریش و قبرس کمترین نرخهای بیکاری را در اروپا دارند.

بیکاری سبب کاهش قدرت خرید مردم می شود و با کاهش مبادله پول و کالا، رکود اقتصادی در اروپا همچنان دوام پیدا می کند.

مطالب مرتبط