خوش بینی صندوق بین المللی پول نسبت به بهبود نظام مالی

Image caption دخالت بانک های مرکزی کشورها به تخفیف بحران مالی جهانی کمک کرد

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود چشم انداز نظام مالی جهانی را بهتر از آنچه قبلا پیش بینی کرده بود، ترسیم کرده است.

صندوق بین المللی پول در "گزارش ثبات مالی جهانی" می گوید در نتیجه مداخله دولت ها و بانک های مرکزی، خطرهایی که نظام مالی جهانی را تهدید می کرد تخفیف یافته است.

این نهاد، میزان ضررهای ناشی از بحران مالی را 15 درصد کمتر از ارزیابی قبلی خود تخمین زده ولی هشدار داده است که هنوز احتمال خطر جدی وجود دارد.

کل زیان بانک ها در فاصله سال های 2007 تا 2010 قبلا 4 تریلیون دلار تخمین زده شده بود ولی اکنون این رقم به 3 ممیز 4 تریلیون دلار کاهش داده شده است.

اگر چه این رقم هنوز قابل توجه است ولی به هر حال 600 میلیارد دلار کمتر از رقمی است که صندوق بین المللی پول در 6 ماه قبل تخمین زده بود.

صندوق بین المللی پول می گوید این تغییر به این دلیل است که رشد اقتصادی جهانی از آنچه قبلا تصور می شد سریع تر صورت می گیرد.

ولی این نهاد هشدار می دهد که از این بهبود نباید به عنوان بهانه ای برای تاخیر در انجام اصلاحات مالی ضروری استفاده کرد.

در گزارش صندوق بین المللی پول گفته شده هنوز خطر وخیم تر شدن دوباره وضعیت مالی از بین نرفته و این احتمال وجود داردکه بانک ها برای تامین اعتبار مورد نیاز خود با مشکل روبرو شوند.

نویسندگان گزارش معتقدند که ترازنامه بانک ها بهتر شده است ولی این بانک ها برای حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی هنوز به حد کافی قوی نشده اند.

پیش بینی این وضعیت بر این اساس بوده که حتی اگر درآمد بانک ها در 18 ماه آینده طبق انتظار افزایش یابد، این درآمد برای جبران ضرری که به این بانک ها در اثر عدم وصول طلب ها و سرمایه گذاری، وارد شده کافی نخواهد بود.

در مورد وضعیت کشورهای در حال توسعه، گفته شده که بحران مالی تخفیف یافته ولی کشورهایی که محتاج به اخذ وام از خارج هستند هنوز آسیب پذیرند.

انتشار این گزارش یک روز قبل از انتشار گزارش "چشم انداز اقتصادی جهان" توسط صندوق بین المللی پول است.

انتظار می رود در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان، نرخ پیش بینی شده برای رشد اقتصادی جهان در سال 2010، از دو و نیم درصد به سه درصد افزایش یابد.

مطالب مرتبط