سازمان ملل علیه فساد بسیج می‌شود

سازمان ملل خواهان آن است تا مردم به فساد به عنوان یک جرم جدی بنگرند
Image caption سازمان ملل خواهان آن است تا مردم به فساد به عنوان یک جرم جدی بنگرند

دولت ها و گروه هایی که به مبارزه با فساد در سراسر جهان می پردازند این هفته برای شرکت در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در دوحه قطر گردهم آمده اند.

این نشست پنج روز به طول خواهد کشید و قرار است در آن راه های بهبود و ارتقای راه های مبارزه با فساد و تقویت اصول و موازین اخلاقی در بخش خصوصی و عمومی به بحث گذاشته شود.

این نشست در زمانی برگزار می شود که سازمان ملل فساد را به عنوان جنایت علیه توسعه خوانده و از همگان خواسته تا آن را رد کنند.

سازمان ملل با شعار "نه شما اهمیت دارد" افراد را در کشورهای مختلف تشویق می کند که علیه فساد به پا خیزند.

جولیا ویلر، خبرنگار بی بی سی در منطقه خلیج فارس می گوید سازمان ملل خواهان آن است با فساد در کشورها مبارزه کند تا از آن طریق با "طاعونی پنهانی که موجب تباهی جوامع می شود" مبارزه کند.

سازمان ملل از مردم می خواهد تا مقام های فاسد را معرفی کنند، از شرکت در هر فعالیت فاسدی خودداری کنند و به آموزش نسل های آینده در مورد شفافیت کمک کنند.

نشست کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد در دوحه، پایتخت قطر در روز جهانی ضد فساد آغاز می شود.

در این نشست نمایندگان دولت ها، گروه های مدنی و شرکت های خصوصی شرکت می کنند.

بیش از یکصد و چهل کشور جهان تنها توافق نامه لازم الاجرا برای مبارزه با فساد را امضا کرده اند و این نشست به دنبال راههای موثر کردن این توافق نامه است.

این نشست همچنین به تاثیر فساد در بحران مالی، راه های جلوگیری از بروز فساد و تطبیق عملکرد بخش خصوصی با مصوبات نشست های پیشین را بررسی خواهد کرد.

سازمان ملل خواهان آن است تا مردم به فساد به عنوان یک جرم جدی بنگرند که در هر جای جهان می تواند اتفاق بیافتد. این سازمان می گوید فساد می تواند سیستم های آموزشی، بهداشتی و قضایی را تحت تاثیر قرار دهد و بر رفاه و دموکراسی نیز اثر سوء بگذارد.