منطقه یورو از رکود اقتصادی خارج شد

کانتینر
Image caption سال گذشته بیشتر اقتصاددانان پیش بینی همین رشد محدود را هم نمی کردند

کشورهای اروپایی که از واحد پول یورو استفاده می کنند دوره رکود را پشت سر گذاشته و به مرحله رشد اقتصادی رسیده اند.

اقتصاد شانزده کشور اروپایی که بین آوریل و ژوئن گذشته 2 دهم درصد افت کرده بود در سه ماهه سوم سال (ژوئیه تا سپتامبر) 4 دهم درصد رشد داشته است.

فرانسه و آلمان دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو برای دومین دوره متوالی رشد اقتصادی داشته اند که این خود حاکی از پایان رکود در این کشورهاست.

اما کارشناسان با اشاره به اینکه رشد این کشورها کمتر میزان قابل انتظار بوده معتقدند وضعیت اقتصادی اروپا همچنان شکننده است.

اتحادیه اروپا که شامل منطقه یورو و کشورهای دیگری همچون بریتانیا و سوئد است نیز در مجموع با 2 دهم درصد رشد در سه ماهه سوم از رکود خارج شده است.

رشد اقتصادی آلمان و فرانسه نیز در سه ماهه سوم به ترتیب 7 دهم و 3 دهم درصد بوده است.

رکود اقتصادی در این دو کشور و در ژاپن در سه ماهه دوم به پایان رسید.

اما آمریکا در سه ماهه سوم از رکود خارج شده است.

این در حالیست که از ژوئیه تا سپتامبر بریتانیا با 4 دهم درصد افت همچنان در رکود مانده است.

بریتانیا بعنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا برای ششمین دوره سه ماهه متوالی در رکود بوده است.

از سال 1955 که آمار دوره های سه ماهه در بریتانیا ثبت شده این طولانی ترین دوره رکود در این کشور محسوب می شود.

اقتصاددانان رشد آلمان را 8 دهم درصد پیش بینی کرده بودند.

رشد فرانسه نیز نصف رشد پیش بینی شده بود.

با وجود آنکه ارقام منتشر شده در روز جمعه کمتر از حد مورد انتظار بود، سال گذشته بیشتر اقتصاددانان پیش بینی همین رشد محدود را هم نمی کردند.

ایتالیا، اتریش و اسلواکی نیز در سه ماهه سوم از رکود خارج شدند.

اما اقتصاد اسپانیا همچنان دست به گریبان مشکلات به جای مانده از بحران مالی سال گذشته است.

مطالب مرتبط