'اقتصاد جهانی رو به رشد است'

پرتره اقتصاد جهانی
Image caption پرتره اقتصاد جهانی: آیا آینده روشنی در انتظار مدیران شرکت ها و موسسه های تجاری بزرگ است؟

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می گوید سال آینده در بیشتر مناطق جهان شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

این سازمان با انتشار گزارشی از وضع سی عضو خود، پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا و بریتانیا در سال آینده را به نزدیک دو درصد افزایش داد. پبش بینی قبلی از رشد اقتصادی این دو کشور هفت دهم درصد بود. به رغم خوشبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، این سازمان به کشورهای توسعه یافته هشدار داد بهبود وضع آنها خیلی هموار نخواهد بود. به گزارش این سازمان، تدابیری که به بهبود وضع اقتصادی آنها در سال آینده کمک می کند، به همان اندازه هم می تواند به آنها آسیب بزند. بر این اساس، بزرگترین خطر برای کشورهای ثروتمند معضل بی کاری است. به عنوان مثال، سرعت رشد بی کاری در آمریکا حداقل تا نیمه نخست سال آینده بیشتر از رشد مشاغل جدید خواهد بود. این در حالی است که مشکل بی کاری در اتحادیه اروپا وخیم تر است و افزایش عده بی کاران در کشور عضو این اتحادیه تا سال ۲۰۱۱ ادامه خواهد داشت. پیشبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین از رشد ده درصدی چین و هفت درصدی هند در سال ۲۰۱۰ حکایت می کند. این گزارش همچنین بیانگر رشد پنج درصدی اقتصاد برزیل و رشد قابل توجه روسیه است. رشد اقتصادی روسیه سال آینده در حالی مهم است که اقتصاد این کشور امسال حدود ۹ درصد انقباض داشت. هیچ کدام از چهار کشور بالا عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیستند.

مطالب مرتبط