کردیت سوئیس به علت همکاری با ایران ۵۳۶ میلیون دلار جریمه شد

دفتر کردیت سوئیس در بریتانیا

گروه بانکی کردیت سوئیس پرداخت جریمه ۵۳۶ میلیون دلاری به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است.

گزارش های منتشر شده نشان می دهد کردیت سوئیس هنگام انجام مبادلات بانکی مشتریان خود هویت آنها را از نهادهای نظارتی آمریکا مخفی کرده است. این بانک همچنین متهم است به لیبی، سودان و برمه در نقض تحریم های آمریکا کمک کرده است. کردیت سوئیس می گوید با این موضوع با جدیت برخورد می کند و به بالاترین استانداردهای بانکداری پایبند است. کردیت سوئیس دومین موسسه مالی غیرآمریکایی است که در ماه های گذشته به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه ایران جریمه هنگفت می شود. پیش تر در ماه ژانویه، بانک لویدز-تی اس بی بریتانیا به علت کمک به مشتریان خود در ایران، لیبی و سودان به نقض تحریم های آمریکا ۳۵۰ میلیون دلار جریمه شده بود. دولت آمریکا از حق نظارت بر معاملات بانک های خارجی فعال در خاک خود، حتی اگر این معاملات در کشورهای دیگر رخ دهد، برخوردار است. مدارک دادگستری آمریکا نشان می دهد کردیت سوئیس در طول یک دهه تحریم های آمریکا را دور زده است. بر این اساس، هنگامی که بانک لویدز در سال ۲۰۰۳ به مبادلات مالی مشتریان ایرانی خود پایان داد، آنها فعالیت های خود را به کردیت سوئیس منتقل کردند. این مدارک نشان می دهد تعداد مبادلات ارزی مشتریان ایرانی کردیت سوئیس در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ چهار برابر افزایش یافته و به دویست هزار مورد رسیده است. دادگستری آمریکا می گوید کردیت سوئیس به تدریج از سال ۲۰۰۶ مبادلاتی که ناقض تحریم های ایران بوده است را کاهش داده است.

مطالب مرتبط