یادداشتهای داووس؛ اسکی بر قله های اقتصاد

داووس

اکثر پیستهای معروف اسکی دنیا دو چیز دارند: یکی برف فراوان و دیگری جایی که می شود صبحانه های مفصل با نیمروهای پر ملات در آنها پیدا کرد.

در داووس هردوی اینها پیدا می شود. داووس در اصل یک منطقه توریستی است و مسافران آن بیشتر اسکی بازهایی هستند که از نقاط مختلف اروپا می آیند.

برای یک هفته داووس از این قاعده مستثنی است: روزهایی که مجمع جهانی اقتصاد در این شهر برگزار می شود.

از روز دوشنبه چهره شهر کم کم عوض شد.

اول تعداد نیروهای امنیتی و پلیس زیاد شد. آنها مسولیت حفظ جان 2500 نفر از مهمترین مردان و زنان دنیا را به عهده دارند. نه فقط سیاستمداران بلکه روسا و صاحبان ثروتمند شرکتهای بزرگ جهان. بعد از آن هم تعداد کسانی که لب تاپ به دست داشتند از آنهایی که چوب اسکی حمل می کردتد بیشتر شد.

برای رسیدن یه داووس باید از زوریخ که شهری بزرگ در شمال سوییس است سوار قطار شد ولی در این سفر سه ساعته باید سه بار قطار عوض کنید. هرچه به داووس نزدیکتر می شوید سرعت و کیفیت سرویس قطارها کمتر می شود. قطار سوم مثل مار در کوهها می پیچد و بالا میرود.

ساکنان داووس از اینکه شهرشان دستکم برای یک هفته پایتخت اقتصاد حهان می شود به خود می بالند. افتخار هم دارد. تصورش را بکنید شمشک در ایران محل اجلاس مجمع جهانی اقتصاد شود!

البته برگزاری اجلاس برای ساکنان داووس دردسرهایی هم دارد ازجمله اینکه یکی از دو خیابان اصلی شهر که ساختمان های اجلاس درآن قرار دارد بسته می شود و رفت و آمد در شهر کمی سخت. در عوض هتلهای شهر پر است از کلی آدم پولدار.

برگزاری نشست در باره بهبود اقتصاد برای اقتصاد محلی این منطقه کوچک خیر و برکت دارد!

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست